Skip to main content

Nie czuję podniecenia i pociągu seksualnego do partnera – co teraz?

Chociaż seks nie jest niezbędny dla udanego, szczęśliwego związku, niewątpliwie w wielu przypadkach faktycznie jest jego ważną częścią. To właśnie dlatego wszelkiego rodzaju zaburzenia i dolegliwości związane z seksualnością mogą prowadzić do pogorszenia sią jakości współżycia, a także odbijać się na samopoczuciu obojga partnerów, a nawet – prowadzić do konfliktów i zaburzenia relacji między nimi. Co w takim razie należy zrobić, gdy jedna z osób w związku nie czuje podniecenia do partnera lub zaczyna zauważać u siebie brak popędu seksualnego? Między innymi o tym mówimy w poniższym artykule.

 

Podniecenie – co to jest?

„Nie umiem się podniecić”, „nic mnie nie podnieca”, „nie czuję podniecenia”… – to hasła, na które porad i odpowiedzi w internecie szuka całkiem sporo osób. Prawda jest jednak taka, że wielu mężczyzn ma trudności z ocenieniem, czy brak wzwodu i problemy w sypialni są faktycznie wynikiem problemów z pożądaniem, czy też z zaburzeniami erekcji. Dlatego w pierwszej kolejności warto wyjaśnić, czym w ogóle jest podniecenie.

Podniecenie najczęściej opisywane jest jako stan emocjonalny, który występuje w połączeniu z fizjologiczną reakcją, będącą odpowiedzią na bodziec zewnętrzny – na przykład dotykowy, wzrokowy czy zapachowy. Podniecenie objawia się reakcjami fizjologicznymi i psychicznymi, które całościowo nazywa się reakcjami seksualnymi.

Kolejne, następujące po sobie reakcje seksualne zostały opisane w 1966 roku przez Williama Mastera i Virginię Johnson. Wyodrębnili oni cztery fazy reakcji seksualnych, które – choć na przestrzeni ostatnich pięćdziesięciu lat wielokrotnie były podważane – nadal dają dość dobry pogląd na sposób, w jaki postępuje podniecenie:

 1. Podniecenie – reakcja fizjologiczna i psychiczna organizmu na stymulację psychogenną lub bodźce somatogenne.
 2. Plateau – stan, który rozwija się w miarę kontynuowania stymulacji seksualnej. Przyspiesza tętno i oddech, nabrzmiewają narządy płciowe i sutki, powiększają się źrenice, może wystąpić pocenie się i zaczerwienienie klatki piersiowej.
 3. Orgazm – zmiany cielesne, towarzyszące napięciu seksualnemu.
 4. Odprężenie – rozluźnienie, które następuje po osiągnięciu orgazmu.

 

Problem z podnieceniem – to nie impotencja

Nierzadko zdarza się, że problem z podnieceniem jest mylnie określany przez mężczyzn jako impotencja, czyli zaburzenie erekcji. Tymczasem należy mieć świadomość tego, że są inne dolegliwości i choć, owszem, przyczyny zaburzeń wzwodu mogą być takie same, jak przy problemach z pożądaniem, to są to problemy zgoła odmienne.

Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że zaburzenie erekcyjne, przez literaturę przedmiotu opisywane też jako impotencja, charakteryzuje się niemożnością uzyskania wzwodu w stopniu wystarczającym do odbycia satysfakcjonującego stosunku seksualnego lub niemożliwością utrzymania erekcji – mimo odczuwalnego podniecenia. Impotencja występuje zatem wtedy, gdy organizm reaguje na bodziec seksualny, ale z jakiegoś powodu nie dochodzi do erekcji członka.

 

Zaburzenia pożądania u mężczyzn – co to?

Wyjaśniliśmy już, czym jest impotencja, ale by w czytelny sposób ukazać różnice między nią a zaburzeniami podniecenia, zatrzymajmy się na chwilę przy tym drugim pojęciu. Problem polega na tym, że pożądanie jest trudne do zdefiniowania, co sprawia, że precyzyjne określenie zaburzeń pożądania nie jest zadaniem łatwym. W medycynie czasem używa się definicji obrazowej, która pożądanie opisuje jako wypadkową sił:

 • z jednej strony znajdują się siły, które kierują osobę w stronę zachowań seksualnych;
 • z drugiej strony mamy do czynienia z siłami, które powstrzymują daną osobę od aktywności seksualnej.

Można stwierdzić, że zaburzenia pożądania u mężczyzn charakteryzują się przede wszystkim brakiem dążenia do aktywności seksualnej – nawet przy sprzyjających okolicznościach. Charakterystyczny dla problemu z podnieceniem jest również brak fantazji seksualnych, obniżenie nastroju oraz przekonanie i świadomość tego, że brak pociągu seksualnego jest problemem.

Warto mieć świadomość tego, że choć brak popędu seksualnego często uznaje się jako coś wstydliwego i temat tabu, jest to problem powszechny w społeczeństwie. Szacuje się, że brak popędu seksualnego może dotyczyć nawet 1/5 całej populacji.

Uogólniony brak popędu seksualnego

Brak popędu seksualnego możemy podzielić na dwa rodzaje. Pierwszym z nich jest uogólniony brak popędu seksualnego. Czym się charakteryzuje?

O uogólnionym braku podniecenia mówimy wtedy, gdy brak pożądania seksualnego występuje we wszystkich sytuacjach – osoba zmagająca się z nim odczuwa brak pożądania do wszystkich potencjalnych partnerów seksualnych, nie odczuwa również fantazji seksualnych i wykazuje mniejsze skłonności do masturbacji.

Brak pociągu do partnera

Osobną kategorię stanowi brak pociągu do partnera, czyli tak zwana sytuacyjny brak pożądania seksualnego. Dana osoba jest zdolna do pożądania w różnych sytuacjach, ma też skłonności do aktywności seksualnych i masturbacyjnych, ale jednocześnie nie odczuwa pożądania w stosunku do partnera lub partnerki.

 

Brak podniecenia – przyczyny

Jak zaznaczyliśmy na początku artykułu, ogólny brak podniecenia lub brak pożądania seksualnego w stosunku do partnera może być spowodowany różnymi czynnikami, mającymi charakter pierwotny (oznaczającymi, że dana osoba od zawsze przejawiała niski popęd seksualny), lub nabyty (charakteryzującymi się tym, że pojawiają się w pewnym momencie życia, ale po okresie normalnego funkcjonowania seksualnego i przejawiania skłonności seksualnych).

Czynniki organiczne

U podstaw problemów z pożądaniem mogą leżeć czynniki organiczne, czyli wszelkiego rodzaju czynniki związane ze zdrowiem fizyczny, stylem życia i odżywiania czy przyjmowanymi lekami. W tej kategorii możemy wskazać na następujące przyczyny:

 • zaburzenia hormonalne – reakcje seksualne w dużej mierze zależą od hormonów, czyli przede wszystkim nazywanych „hormonami szczęścia” endorfinami i dopaminą. Można tu wymienić także niskie stężenie testosteronu; podwyższone stężenie prolaktyny czy zaburzenia tarczycy;
 • choroby – niewątpliwie brak pociągu seksualnego w związku może być spowodowany towarzyszącymi chorobami – choć miejmy tu na uwadze, że w takich przypadkach częściej mamy do czynienia z uogólnionym brakiem popędu seksualnego. Choroby, które mogą wpłynąć na brak podniecenia, to między innymi cukrzyca, choroby sercowo-naczyniowe, nowotwory czy choroby zakaźne;
 • przyjmowane leki – na przykład przeciwdepresyjne i przeciwpsychotyczne.

Czynniki psychiczne

U podstaw braku podniecenia (zarówno uogólnionego, jak i sytuacyjnego) mogą leżeć czynniki psychiczne. W pierwszej kolejności należy wyróżnić tu choroby, takie jak depresja, oraz dolegliwości: przewlekłe zmęczenie, chroniczny stres, czy zaburzenia snu. Nabyte zaburzenie pożądania często bierze się z urazów seksualnych, oraz doświadczenia w przeszłości przemocy seksualnej i traumy.

Jednak brak podniecenia do partnera może być też wynikiem:

 • zaburzenia relacji partnerskich,
 • uzależnienia od pornografii;
 • monotonni w związku;
 • utraty poczucia atrakcyjności u partnera;
 • poczucia przesytu seksem.

 

Brak pociągu seksualnego – jak się objawia?

Objawy braku pociągu seksualnego u mężczyzn zazwyczaj są dość typowe, a dodatkowo łatwo zauważalne, szczególnie wtedy, gdy wcześniej partner przejawiał normalne zainteresowanie seksem i skłonności do aktywności seksualnej. Uwagę zwracają przede wszystkim takie objawy jak:

 • utrata fantazji seksualnych;
 • zmniejszenie ochoty na aktywność seksualną – na przykład gdy mężczyzna wcześniej wykazywał codzienną ochotę na seks, a obecnie występuje ona bardzo sporadycznie;
 • całkowite zaprzestanie aktywności seksualnej – zarówno z partnerką, jak i samodzielnie;
 • zanik emocjonalności w stosunku do partnerki;
 • brak wykazywania inicjatywy do współżycia seksualnego, choć była ona podejmowana w przeszłości;
 • powtarzająca się niemożność osiągnięcia erekcji lub utrzymania wzwodu podczas stosunku.

 

Brak pociągu seksualnego w związku – co robić?

Przede wszystkim, zwracamy uwagę na to, że sporadyczny brak ochoty na seks czy brak wzwodu nie musi być czymś niepokojącym. Pamiętaj, że na podniecenie oraz erekcję mają wpływ różne czynniki i czasem wystarczy tylko przemęczenie, stresujący dzień w pracy czy zbyt krótki sen, by igraszki w sypialni trzeba było przełożyć na inny wieczór.

Problem pojawia się wtedy, gdy brak zainteresowania seksem i niemożność osiągniecia erekcji zaczynają występować regularnie i utrzymują się przez dłuższy czas. Niestety, w takich okolicznościach nie wystarczą tabletki bez recepty na erekcję – pomocy trzeba szukać u specjalistów. Jedynym słusznym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest udanie się na konsultację do seksuologa lub psychiatry. Lekarz przeprowadzi wywiad i diagnostykę, a następnie zaproponuje dalsze leczenie lub terapię (samodzielną lub w parach, z partnerką).

 

Brak podniecenia – sposoby leczenia

Brak podniecenia jest poważnym problemem – zwłaszcza wówczas, gdy wcześniej mężczyzna wykazywał normalne zainteresowanie seksem i przejawiał aktywność seksualną. To dlatego po przeprowadzeniu diagnostyki – która może obejmować zarówno badania laboratoryjne i somatyczne, jak i wywiad dotyczący skłonności seksualnych, fantazji erotycznych, inicjowania seksu z partnerem czy skłonności do masturbacji – wdraża się odpowiednie leczenie.

Zdarza się, że leczenie braku pożądania polega na leczeniu farmakologicznym – na przykład z użyciem leków przeciwdepresyjnych. Jeżeli zaburzenie pożądania jest wynikiem nieprawidłowości układu hormonalnego lub choroby takiej jak cukrzyca, leczy się te dolegliwości.

Trzeba jednak mieć świadomość tego, że brak popędu seksualnego w związku często wiąże się z koniecznością chodzenia na terapię: psychoterapię czy terapię par. Warto też pamiętać o tym, że brak popędu do partnera może wynikać z błędów w komunikacji w związku, odmiennych fantazji czy potrzeb seksualnych, które nie są zaspokajane z czystej niewiedzy. Warto więc otwarcie i szczerze rozmawiać z partnerką i mówić o swoich oczekiwaniach, potrzebach i granicach, które nie powinny być przekraczane w seksie.

 

<a href=”https://www.freepik.com/free-photo/stock-photo-romantic-just-married-couple-hugging-face-face-against-illuminated-dark-background-with-glowing-sparkles-around_17594338.htm#query=love&from_query=mi%C5%82o%C5%9B%C4%87&position=43&from_view=search&track=sph”>Image by user15285612</a> on Freepik